รายละเอียดสำคัญ


เปิดเซฟเวอร์ 30 ธันวาคม 2565 | Exp:x50 Mas:x20

Lv.Max 400 | Lv.Mas 200 ไม่มีรีเลเวล แนวคราสสิก

เปิดใช้งานออฟเหลือง | ออฟม่วง | ออฟธาตุ 3 รู

บอส Kundun เกิดทุก 6 ชม. ดร็อปไอเทม 380 ยย. สุ่่ม

บอส Medusa เกิดเวล 12.00,18.00 น. ดร็อปไอเทมรู

บอสแมงมุม เกิดทุก 6 ชม. ดร็อปไอเทมรู เวล 400

บอส Blagass เกิดเวลา 20:00 น. สุ่มอาวุธ 380 ยย.

ไอเทมยอดเยี่ยม จะหาได้จากแมพ กล่องและบอสต่าง ๆ

Online Users

0
Server 1 : Offline
Server 2 : Offline
                        Account : 14
                       Character : 20
                       Guild : 2

Castle Siege

Castle Owner
MUGOD
Guild Master
GM